บริษัท ฮอริซอน เอ็นเนอร์ยี่ ครีเอชั่น จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ปัจจุบัน ประกอบธุรกิจ เป็นตัวแทนนำเข้า และจำหน่ายอุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ( Hydrogen Fuel Cell Power ) ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด รวมถึง การให้บริการออกแบบระบบและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องให้พร้อมใช้งาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลดต้นทุน และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจากการใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆของบริษัทฯ เช่น การออกแบบอาคารให้ใช้แสงสว่างจากแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันโดยการใช้แผงโซลาเซลล์ การมีช่องระบายอากาศตามทิศทางของลม การใช้หลอดไฟ LED และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน

OFFICE ADDRESS

55/55 หมู่บ้าน ซิตี้ คอน เน ค หมู่ ที่ ถนน กัลปพฤกษ์,ซอย 8,บางขุนเทียน จอมทอง,กรุงเทพมหานคร 10150 ไทย

EMAIL

info@hec.co.th

LINE

@hec.co.th

PHONE NUMBER

02- 0076455, 082-4558999